Süleymaniye’de Oy Sayim İşlemi Tamamlandi

10 Tem 2018
371 kez

Yargıçlardan oluşan seçim komiserliğinin yaptığı kısmi elle sayım işlemlerinin devam etmesiyle,Komiserlikteki bir kaynaktan açıklama geldi.
omiserlik kaynağı açıklamasında,Süleymaniye kentinde sonuçlarına itiran edilen sandıkların elle sayılması işleminim tamamlandığını bildirdi.
Kaynak,sonuçlarına itiraz edilen 188 oy pusulasının elle sayılması işleminin tamamlandığını belirterek 56’sının mühürlendiğini bildirdi.
Kaynak ayrıca,Süleymaniye kentinde,yapılan elle sayım ile elektronik sayım arasında farkın geniş olmadığını ve rekabetin KYB ile Değişim hareketi arasında olduğunu kaybetti.Öte yandan,seçim komiserliği kaynağı,Enbar’da,oyların elle sayım işlemi yapılacağı seçim merkezi sayısının 501 merkez ve Salahattin’de ise 425 merkez olduğunu belirterek muhtemelen elle sayım işleminin önümüzdeki Perşembe günü başlayacağını kaydetti.Bağdat’ta yapılacak bazı güney illerin seçim sonuçlarının elle sayılması ile ilgili Komiserlik kaynağı,Meysan’da elle sayım işlemini kapsayan sandık sayısınının 67 sandık olduğunu ve uygunluk oranının yüzde yüz olduğunu bildirdi.Zikar’da ise,113 sandık ve uygunluk oranı yüzde yüz olduğunu belirterek Kadisiye ilinde elle sayım işlemi 85 sandığını kapsayacağını ifade etti.Müsenna’da da,93 merkez olduğunu bildirdi.
ve bu bağlamda,seçim komiserliği kaynağı,oy pusulalarının elle sayılması işlemi ayrıca,Erbil’de sonuçlarına itiraz edilen oyların sayılması önümüzdeki Pazar günü başlayacağı belirtidi.Oy sayım İşlemi, oy pusulalalarından 220 sandığı kapsayacağı bildirildi.sandıkların oyların sayımı ,iki yerde gerçekleşecek ilki 134 oy sandığı erbil’in Şadi salonunda yapılacağı belirtildi.diğeri ise,86 oy pusulasının elle sayılması işleminin Bağdat’ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.